E-post: post@vantevo.no Telefon: +47 33 50 10 40

Hvorfor lagerstyring?

Det er essensielt å optimalisere sitt lager hvis du ønsker å strømlinje ditt firmas arbeidsflyt eller hvis du vil at ditt firma skal vokse. Det er nok ingen overraskelse at e-handel er kommet for å bli og de siste års utvikling viser at e-handel kommer til å vokse i årene som kommer. Derfor er det relevant at virksomheter som sikter etter gevinstene ved digitalisering og som ønsker å følge med i utviklingen, imøtekommer kundene og er konkurransedyktige i en tid preget av e-handelens harde konkurransevilkår.

Effektiv lagerstyring er en kritisk suksessfaktor som muliggjør tidsbesparende håndtering av hele virksomhetens forsyningskjede. Uttrykket «forsyningskjede» viser til det nettverket av virksomheter som til sammen fremskaffer råvarer og halvfabrikata, samt produserer ferdigvarer og distribuerer disse til sluttbruker. Håndtering av forsyningskjeden, dvs. din virksomhets vareflyt, er i dag en større utfordring enn tidligere. Dette skyldes at dagens forsyningskjede har gjennomgått en stigende kompleksitet og omfang. Det er med andre ord blitt vanskeligere å håndtere sin virksomhets forsyningskjede. Dette skyldes bl.a. forhold som endrede kundebehov og forventninger til kjøpsopplevelsen, teknologiske fremskritt, en rekke nye juridiske krav, samt intensifieringen av konkurranseforhold både nasjonalt og internasjonalt.

Et Warehouse Management System (WMS) er en nyere digital teknologi som kan lette presset fra disse utfordringene og som kan endre ditt lager til å bli en konkurransefordel. Dette skyldes at ved bruk av VMS til lagerstyring så kan dette medføre positive forandringer som:

 • Økt produktivitet
 • Lavere lagerbinding
 • Høyere kundetilfredshet
 • Optimalisere arbeidsflyten
 • Færre taste- og regnefeil
 • Mer tid til å optimalisere kjerneoppgaver
 • Bedre kundeservice
 • Høyere servicegrad
 • Ideell produksjonsstyring
 • Bedre beregning av optimalt bestillingstidspunkt
 • Produksjonsstyring

Nedprioritering av lagerstyring kan være en dyr feil

Manuell lagerstyring involverer ofte regneark, tastefeil og dårlig bruk av tid. Det er en tids- og ressurskrevende jobb som involverer flere potensielle fallgruver og flaskehalser. Derfor nedprioriterer de fleste som driver nettbutikk lagerhåndtering og fokuserer heller på deres kjerneområder: få flere kunder, salgsordre og optimalisere nettbutikken. Det er forståelig da manuell lagerstyring sjeldent er en enkel oppgave, men det kan raskt få negative konsekvenser å nedprioritere lagerstyringen. Ikke bare for din likviditet, men for din samlende virksomhet.

Har du brukt tid, krefter og penger på å lokke kunder inn i din nettbutikk? F.eks. via online markedsføring, hjemmesidedesign og e-post-markedsføring? Det er viktig å huske at alle disse tingene er viktige, men de gir sjelden avkastning hvis kundene likevel ikke kan bestille varene hvis varene ikke finnes på lager.

Det er tilsvarende unødvendig å bruke tid og ressurser på å bygge kundelojalitet hvis dine kunder opplever treg levering, plukkfeil eller defekte varer. Det samme gjelder hvis du bruker ressurser å designe, organisere og reklamere for din butikk, men glemmer å sørge for at de riktige varene finnes i hyllene. Du kan yte den beste kundeservicen overfor dine kunder, men det er veldig begrenset hva fantastisk kundeservice kan gjøre hvis kundene dine gang på gang mottar feil varer.

Dette innlegget vil gå gjennom fem tips som gjør lagerstyring enklere og mer kostnadseffektivt. De inkluderer strategiske vurderinger og konkrete handlinger og du kan velge og vrake utfra din virksomhets behov.

1. Få kontroll på gevinstene med effektiv lagerstyring

Å drive en suksessfull nettbutikk er ikke enkelt. Det er beinhard konkurranse og dine kunder har mange andre leverandører å velge mellom, både nasjonalt og internasjonalt. Som følge av dette så velger de fleste å bruke tid og ressurser på markedsføring i håp om å differensiere sin nettbutikk fra alle andre. Derfor overser de fleste at den mest effektive måten å skille seg ut fra sine konkurrenter ligger forankret internt i firmaet. Spesielt i styringen av lageret og arbeidsflyten.

Ved å implementere det riktige lagersystemet tilpasset din bedrift så kan du strømlinjeforme ditt lagers interaksjon med kunder, medarbeidere og grossister. Det vil frigi tid og ressurser som kan brukes i din bedrifts kjerneområder, samtidig får du et bedre overblikk over prosessene i din virksomhet. Gevinstene med effektiv lagerstyring inkluderer bl.a.:

 • Minimal lagerbinding
 • Unngå feil og overraskelser ved avslutningen av regnskapsåret
 • Få lojale kunder og gode anmeldelser ved alltid å ha riktig vare på lager
 • Unngå å betale for varer du aldri har mottatt
 • Høyere effektivitet og produktivitet
 • Plukk, send og fakturer riktige varer – alltid!
 • Datadrevne vekstmuligheter
 • Jobb smartere og enklere – på tvers av virksomheten
 • Kom smertefritt gjennom lagerstatus
 • Minimer manuelt tastetrykking
 • Identifiser de varene som selger best og de som selger dårligst
 • Optimaliser innkjøpsstrategien
 • Bedre relasjoner til dine leverandører
 • Optimal intern og ekstern logistikk

2. Organiser dine varer

Det neste skrittet til en effektiv lagerstyring er å sette varene i et enkelt system. Dette virker innlysende, men vår erfaring etter flere år med rådgiving og implementering av lagerstyring, viser at mange nedprioriterer dette aspektet. Kategoriser varene dine, og gjør det på en måte som gir mening for din virksomhet. Det kreves mer en kun produktnummer og produktnavn for å danne seg et overblikk over ditt lager og dine varers bevegelser. Det er opplagt at man kategoriserer produkter etter grupper, kostpris, lager-, frakt-, og ordrestatus (evt. Produksjonsstatus hvis man er produsent).

Hvis du ønsker et komplett overblikk over dine varers bevegelser så er det det sterkt anbefalt å bruke et digitalt varekontokort. På den måten får du adgang til bokførte bevegelser, slik som kunde- og leverandørfakturaer og registrerte lagerreguleringer av hver enkelt vare.

3. Digitaliser prosessene i din virksomhet 

Nettbutikken din er digitalt – derfor bør din bokføring og lagerstyring også være det. Ved å digitalisere prosessene rundt din virksomhet og arbeidsflyt så vil du få et komplett overblikk over din vareflyt.

Det betyr at via en digitalisering så vil du få en komplett oversikt over salg, fakturering, betaling, mottak av varer, frakt, lagerverdi og drift. Det finnes nå mange alt-i-en-plattformer som med få klikk automatiserer ditt lager. Finn derfor et skalerbart system som kan tilpasses ditt firma.

4. Ha kontroll på hvilke varer du har på lager

Dette punktet viker kanskje innlysende. Likevel har overraskende mange nettbutikker ikke kontroll på deres faktiske lagerverdier. Dette betyr at flere kunder opplever forsinkende leveringer eller at de ikke kan gjennomføre kjøp i nettbutikken. 

Ettersom varene i nettbutikken din utgjør hovedinntektene til firmaet ditt, så er det helt essensielt å ha kontroll på hvilke varer du har på lager. Det er viktig at den faktiske lagerstatus og beholdning i din nettbutikk er korrekt og at du alltid har tilgang til verdiene i realtime. 

Ved hele tiden å ha kontroll på dine lagerverdier vil du unngå intern forvirring og unødvendig lange leveringstider. Samtidig vil du kunne frigjør ressurser ved å minimere kapital som er bunnet opp i lageret.

5. Løpende rapportering

Du vil på forskjellige tidspunkter ha behov for forskjellig informasjon, det kan være hvordan din nettbutikk ligger an i forhold til konkurrenter, hvordan kan bedriften bli mer effektiv, hvilke flaskehalser må du forbedre osv.

Dette krever at lagerrapporter og nøkkeltall kan beregnes og presenteres i det øyeblikket du trenger dem, slik at du kan ta beslutninger så raskt som mulig. Du bør som minimum ha kontroll på din vareflyt, dvs. hvordan varer beveger seg inn og ut av ditt lager. 

Løpende rapportering gir deg et øyeblikksbilde på tilstanden i din bedrift og kan derfor bidra til en mer optimal drift. Uten dette øyeblikksbilde kan du heller ikke forta deg øyeblikkelige forbedringer og forandringer.

Med effektiv lagerstyring kan du skape resultater som ses på bunnlinjen.

Rackbeat: WMS designet for nettbutikkeiere

Rackbeat er et skybasert Warehouse Management System for bl.a. rapportering i realtime, datadrevet innkjøp, lagerstyring, produksjon og salg. Med Rackbeat kan du enkelt skreddersy systemet til din bedrifts behov. Vi leverer en komplett løsning som styrker våre kunder og som håndterer vareflyten i hele virksomheten. Har du en nettbutikk tilbyr Rackbeat bl.a:

 • Sømløs integrasjon mot ditt regnskapssystem og nettbutikkplattform
 • Optimalisering av bestillingsflyten mot leverandører
 • Gjennomføring av ordre: Ekspedisjon, produksjon, rapportering, pakksedler, lagerbruker, plukk, frakt, levering og mye mer.
Ring oss i dag på 33 50 10 40 eller send en e-post til post@vantevo.no

Ta kontakt

La oss holde dialogen i gang